Välkommen till OVA Psykologkonsult!

 OVA Psykologkonsult AB är ett företag med kompetens inom psykologi, psykoterapi, handledning, organisationspsykologioch coachning.

Varje uppdrag är unikt!

Ledarskaps- och grupputveckling, chefshandledning och stöd i förändrings- och utvecklingsarbete är vanliga uppdrag. Vårt arbetssätt är processinriktat och upplevelsebaserat och har betoning på kommunikation, feedback, självinsikt, värderingar, motivation och drivkrafter.  Olikhet och mångfald hyllas och ger bra dynamik. Beroende på vad uppdraget kräver arbetar vi tillsammans med andra konsulter i vårt nätverk.

OFFENSIV VIDAREUTVECKLING I ARBETET