Meriter och erfarenheter

Solveig Öhrstedt, OVA Psykologkonsult AB

Utbildningar

Leg. psykolog 1978
Leg. psykoterapeut 1985
Handledare 1986
Organisationskonsult 1994
Processcoach 2000
UGL – utbildning 2003

Erfarenheter

Eget företag sedan 1975, vilket ombildats 1990 och 1997 till OVA Psykologkonsult AB.
Arbete i nätverk

Psykoterapier sedan 1973

Handledningar inom utbildningar och olika team sedan 1984
Handledning av enskilda chefer inom privat och offentlig sektor

Undervisning för olika yrkesgrupper
Teambuilding

Utredningar
Utvärdering av verksamheter

Work shops för olika grupper
Stöd i förändringsprocesser

Uppdragsgivare / kunder

GE Healthcare
Uppsala universitet
Stockholms universitet
Uppsala kommun
Uppsala Akademiska sjukhus
A M I
Försäkringskassan
Ulleråkers sjukhus
Gävleborgs läns landsting
Kungsörs kommun
Uppsala Vatten
Söderhamns öppenvård
Västmanlands läns landsting
Lundellska skolan
Teknisk företagshälsovård
Hyresgästföreningen
Östhammars kommun