Vad söker du?

 Om du söker en förändring i din tillvaro och livssituation kan vi hjälpa dig.Utifrån din målsättning erbjuder vi ett personligt upplägg, en genomförandeplan och måluppfyllelse. Vi stödjer dig i hela förändringsprocessen i form av mentorskap.För närmare information kontakta Solveig Öhrstedt OVA Psykologkonsult AB.